Commissie Kwaliteit en Studie

De Commissie Kwaliteit en Studie staat in voor de opvolging van de kwaliteit van procedures en zorgverlening. Deze commissie zal ook multicentrische studies opzetten en coördineren. De onderzoeksresultaten zullen gebruikt worden om de zorg te verbeteren en om nieuwe innovatieve projecten te starten. Er wordt gestreefd om deze resultaten ook te publiceren en voor te stellen op nationale en internationale symposia en congressen.

© 2020-2021 VVUVZ  Damse Vaart Zuid 3, 8310 Sint-Kruis (Brugge)
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started