Commissie Protocollen en Richtlijnen EAUN

De Commissie Protocollen en Richtlijnen EAUN zal zich buigen over de bestaande protocollen in de diverse centra en zal helpen met het schrijven van nieuwe protocollen. De protocollen worden zoveel mogelijk multidisciplinair opgesteld. Deze Commissie zal erop toezien dat hierbij de Richtlijnen van de EAUN gerespecteerd worden. De Commissie Protocollen en Richtlijnen EAUN zal ook de leden van de VVUVZ op de hoogte houden over de nieuwste of veranderde richtlijnen.

┬ę 2020-2021 VVUVZ  Damse Vaart Zuid 3, 8310 Sint-Kruis (Brugge)
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started