Vlaamse Vereniging voor Urologische Verpleegkundigen 
en aanverwante Zorgverleners

DE VVUVZ HEET U WELKOM !

Wie actief is in de gezondheidszorg is geen eenzame fietser. Hoe langer hoe meer maken we kennis met allerhande vormen van samenwerkingsverbanden tussen groepen, organisaties en instellingen. Sociale en bestuurlijke vernieuwing brengen nieuwe actoren, nieuwe regels en gewijzigde verhoudingen met zich mee. Zo ontstaan netwerken. 

Netwerken zijn zowel een kenmerk als een product van de moderne tijd. Netwerken zijn dus onvermijdelijk en onontkoombaar. De vraag is dus niet zozeer of we met netwerken om willen gaan, maar hoe we ermee willen omgaan.

We weten dat samenwerkingsvormen niet altijd de magische sleutel hebben die toegang verschaffen tot de oplossing van de complexer wordende problemen; de doelstellingen worden niet noodzakelijk meer en beter haalbaar, maar zonder samenwerking zijn ze dikwijls gewoon niet te realiseren. Het doorgeven van kennis en informatie kan daarom van grote betekenis zijn en je kan er een collega of organisatie een grote dienst mee bewijzen.

De samenwerking tussen leden van verschillende organisaties leidt dan weer tot informele sociale contacten en tot een uitbreiding van het professionele relatienetwerk.

Een goed netwerk biedt dus tal van voordelen:

  • U geraakt gemakkelijker aan informatie;
  • U realiseert gemakkelijker uw doelstellingen;
  • Het geeft u een goed gevoel bij te dragen tot het succes van anderen;
  • U kunt efficiënter en productiever te werk gaan;
  • U kunt de kwaliteit van uw werking verbeteren.

Netwerken helpt dus niet alleen het privé-leven, maar ook het professioneel leven vooruit.

Het idee is gegroeid om naast een operationeel netwerk van urologen, ook een netwerk in het leven te roepen dat bestaat uit verpleegkundigen en zorgkundigen met een passie voor de urologie, maar ook kinesisten, psychologen, docenten, studenten, mutualiteiten en bedrijven

Wij geloven zelf heel sterk in de meerwaarde van zo'n netwerk en doen bij deze een warme oproep om hieraan mee te werken!

U kunt via deze link een uitgebreid beleidsplan raadplegen voor 2016-2020.

Een vraag of suggestie?

© 2020-2021 VVUVZ  Damse Vaart Zuid 3, 8310 Sint-Kruis (Brugge)
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started