ONZE COMMISSIES

VVUVZ is een netwerk van verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten, psychologen, docenten, studenten, mutualiteiten en bedrijven met een passie voor de urologie. Wij streven naar een voortdurende kwaliteitsverbetering in de zorg voor de urologische patiënt. We doen dit door uitwisseling van kennis en inzichten en door het organiseren van symposia, congressen, voordrachten, lezingen, workshops, onderwijs, ...

© 2020-2021 VVUVZ  Damse Vaart Zuid 3, 8310 Sint-Kruis (Brugge)
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started