Commissie Transmurale Zorg

De Commissie Transmurale zorg zal zich naast de informatieoverdracht tussen actoren van de eerste- en tweedelijnszorg, buigen over de bestaande ontslagprocedures. Ze doet hierbij beroep op alle actoren binnen de eerstelijnszorg en de tweedelijnszorg en ze betrekt heel nauw de patiënten in de opmaak van nieuwe protocollen en informatietools.

© 2020-2021 VVUVZ  Damse Vaart Zuid 3, 8310 Sint-Kruis (Brugge)
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started