Commissie Transmurale Zorg

De Commissie Transmurale zorg zal zich naast de informatieoverdracht tussen actoren van de eerste- en tweedelijnszorg, buigen over de bestaande ontslagprocedures. Ze doet hierbij beroep op alle actoren binnen de eerstelijnszorg en de tweedelijnszorg en ze betrekt heel nauw de patiënten in de opmaak van nieuwe protocollen en informatietools.