Commissie Patiëntencommunicatie

De Commissie Patiëntencommunicatie zal zich inzetten om de informatieoverdracht naar de patiënten te verbeteren en zal de begeleiding intra- en extramuraal doorlichten en een bijdrage leveren deze verder uit te bouwen en te optimaliseren. Deze Commissie werkt hiervoor heel nauw samen met de patiënten en de ziekenhuisverpleegkundigen en thuisverpleegkundigen. Ook de paramedische zorgverleners werken hier intensief aan mee. Er wordt gestreefd om de informatie duidelijk en uniform over te brengen naar de patiënten. De ontwikkeling van nieuwe tools kan hierbij noodzakelijk zijn.

© 2020-2021 VVUVZ  Damse Vaart Zuid 3, 8310 Sint-Kruis (Brugge)
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started