Commissie Symposium, Onderwijs en Workshops

De Commissie Symposium, Onderwijs en Workshops is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van het symposium voor verpleegkundigen, zorgkundigen en kinesitherapeuten werkzaam in de urologie en andere belangstellenden. Tijdens het symposium worden ook workshops aangeboden.

De commissie stelt een draaiboek op met begroting en stelt dit jaarlijks bij.

De commissie staat in voor de bekendmaking, uitnodiging, contacten met de catering, contacten met de zaaluitbater en technici, contacten met de firma's op de dag van het symposium, het afleveren van de aanwezigheidsattesten, het opruimen van het congrescentrum, ...

De commissie staat ook in voor de organisatie van workshops in de hogescholen en voor het geven en organiseren van lezingen in de hogescholen. De commissie werk nauw samen met de directies van de diverse hogescholen en rapporteert hierover aan het bestuur.

Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk symposia en voordrachten te filmen zodat deze ook gemakkelijk met de collega's kunnen gedeeld worden. Alle voordrachten worden opgeslagen in een database en zijn beschikbaar voor alle leden wanneer die daarnaar vragen.

De commissie rapporteert 4x per jaar aan het bestuur. De begroting wordt jaarlijks goedgekeurd door het bestuur. De afrekening van het symposium wordt ter verantwoording voorgelegd aan het bestuur.